Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

 

                                                      Otomotiv   |  Makine   |   Tekstil   |  Gıda   |   Plastik   |  Kaplama   |   Zımpara  |  Hizmet  

 

q11 Gıda Sektörü q1

Gıda sektörü; süreçleri karmaşık ve dinamik olan bir sektördür. Bir yandan rekabet artarken, bir yandan da insan sağlığına gösterilen özen ve dengeli beslenme duyarlılığı artış gösterip, işletmelerin gıda güvenilirliği, kalite ve ürün süreçlerini izlenebilir kılmak adına özel teknolojiler ile etkin bir ERP sistemi ihtiyacı gelişmiştir.

AXIOM ERP bütün bu ihtiyaçlara cevap veren modülleri ve süreçleri sayesinde Gıda sektöründe de hizmet vermektedir. Topraktan sofralara kadar uzanan bu çok aşamalı süreçte, yüksek verimlilik, hatasız yönetim ve özel olarak kurgulanan çözümleri ile AXIOM ERP iş yazılımları kaliteli üretim avantajları sağlamaktadır.

Gıda sektöründeki ürünlerde beyaz et (tavuk) ve kırmızı et üretiminde ters üretim fonnksiyonlarından yararlanılabilir. Ayrıca, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan ISO 22000 / HACCP Kalite süreçlerinin pratik takibi yapılabilir.

AXIOM ERP ile Gıda sektöründe çözüme kavuşan genel fonksiyonlar şunlardır;
  tick1 Müstahsil makbuzu işlemleri ile üreticiden alımlar gerçekleştirilebilir.
  tick2 Maliyet uygulamalarında etkin stok yönetimi ve maliyetlerin detaylı olarak izlenmesi sağlanmaktadır.
  tick3 Fiyat takipleri stoklar ile birlikte izlenebilmektedir.
  tick4 Üreticilerle yapılan tüm sözleşmeler takip edilebilmektedir.
  tick4 Detaydan çoklu ürün üretimi (Ters Üretim) uygulamaları Gıda sektöründe pratik bir şekilde kullanılmaktadır.
  tick4 Plasiyer bazlı satışlar gerçekleştirmek ve plasiyer performansını ölçmeye yardımcı olacak zengin raporlar elde etmek mümkündür.
  tick5 Unlu Mamüller üretimi ve dağıtımı, plasiyer gibi kavramlar kolaylıkla izlenebilmektedir.
  tick5 Lot numarası takibi yapılmaktadır.
  tick5 Laboratuvar takibi yapılmaktadır.
  tick5 Son kullanma tarihi, raf ömrü gibi birçok sürenin takibi kolaylıkla yapılmaktadır.

Bu çözümlerin dışında Gıda Sektörü aşağıdaki fonksiyonları da AXIOM ERP ile yönetebilir;

Stok-Hizmet adımları sayesinde ise; Stoklara ait resimler ve format bağımsız dosyalar eklenebilir. Seri-Lot takibi yapılabilir, Fason ile ilişkilendirilebilir, Fiyat tanımlamaları yapılabilir, Sayım işlemi, Barkod etiketi oluşturma, Stok kritik seviye belirleme, Cari hesap ile çapraz referans oluşturma, Stok hareketleri, Stok virman işlemleri ve Maliyet hesaplama işlemleri yapılabilir. Hizmet vergi tipleri belirlenebilir, Stopaj tür kodları oluşturulabilir ve bu işlemlerde oluşan hareketler raporlanabilir.

            re

Kalite modülü olan AXIOM-QS çözümleri ile, Kalite modülünü oluşturan kalite belgeleri, kalite kontrol depoları tanımları, uygunsuzluk nedenleri, Ölçüm kontrol metodu, Numune talimatları, Stok kalite kontrol parametreleri ve genel kontrol karakteristikleri ile ilgili işlemlerin kayıtları yapılır. Bu modül, AXIOM ERP dışında başka bir döküman yönetim sistemine ihtiyaç olmadan, Dökümanların kalite fonksiyonları ve ürünler ile ilişkilendirilmesi otomatik şekilde yapılmaktadır. Sistemdeki belgelere erişim, paylaşım ve müdahale etme yetkiler ile sağlanmaktadır. Giriş Kalite kontrol kısmında Alım irsaliyesi baz alınarak gelen ürünün kalite kontrolü, Karakteristik-Process ölçüm değerleri onay durumu-numune işlemleri-uygunsuzluk durumunda yapılacaklar gibi birçok parameterik işlem ile değerlendirilir ve kayıt altına alınarak raporlanması yapılabilmektedir.Process kalite kontrol ve final kalite kontrol ile de ürünler değerlendirmeye alınır. Ayrıca, Satış irsaliyesi ile de irsaliyedeki stokların Final Kontrol Raporları müşterinize otomatik elektronik posta (e-mail) yolu ile iletilir.

            yyt

Maliyet Muhasebesi modülü ile öncelikle dağıtım anahtarları, işçilik ve genel üretim ortak giderleri, dağıtılmış giderler tanımlanarak ilgili muhasebe hesap planı ile ilişkilendirilir. Seçilen döneme göre işçilik ve genel üretim giderleri ile dağıtılan giderler tek tuş yardımı ile hesaplanır. Dağıtılan giderler, ait oldukları dönem ve tutar bilgiler görüntülenip, maliyet hesap dökümü oluşturulur ve raporlar alınabilir. Elektrik faturalarını, makinelerin kullanım süresine göre üretim maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. Sınırsız sayıda üretim maliyetlerine dağılacak genel gider hesabı tanımlayabilirsiniz. Esnek bir şekilde maliyet muhasebesi hesabı seçebilirsiniz.

                                    

            

______________________________________________________________________________________

Ayrıca aşağıdaki ilave modüller ile de işletmelerde etkin ve kolay yönetilebilir bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı kurmak ve işletimini sağlamak mümkündür.

c
CRM Management (AXIOM-CRM)
dsd
İnsan Kaynakları - Eğitim (AXIOM-HR)
de
Bakım - Kalibrasyon (AXIOM-MC)
dee
Bütçe Yönetimi (AXIOM-BM)
de3
Maliyet Muhasebesi (AXIOM-CA)
de32
Fantom Stok İşlemleri
sw3
Öneri-Takip Sistemi (AXIOM-Idea)
34q
34a
KANBAN Tedarikçi Sipariş Yönetimi
34q
Üretimden Veri Toplama (AXIOM-ProDC)
54q
ITF-Süreç Yönetimi (AXIOM-WORKFLOW)