Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

 

                                                      Otomotiv   |  Makine   |   Tekstil   |  Gıda   |   Plastik   |  Kaplama   |   Zımpara  |  Hizmet  

 

 

 

q11 Kaplama Sektörü q1

Kaplama sektörü gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte ve gelişmiş laboratuvar cihazları ile tüm ölçüm ve analizlerin yapılmasını sağlamaktadır. Ana sanayilere hizmet veren ana yan sanayi konumundaki firmalarla çalışan, kaplama sektörü firmalarının bütün iş akış süreçleri AXIOM ERP ile rahatlıkla izlenebilir ve yönetilebilir.

Kaplama sektörü yoğun, iş takibinin önemli olduğu, planlamanın ise mutlaka yapılması gerektiği bir sektördür. AXIOM Kaplama sektörü çözümleri ile sipariş girişinden, üretim planlamaya, bakımdan arıza takibine, stok kontrolünden faturalamaya, maliyet muhasebesinden karlılık analizine kadar olan iş süreçlerinde entegrasyon ve koordinasyon sağlanmaktadır.

 

AXIOM ERP Kaplama sektörü çözümleri sayesinde;
  tick1 Teklif-Talep-Sipariş-İrsaliye-Fatura dönüşümlerinin yapılabilmesi ve bu süreçlerin takip edilebilmesi
  tick2 Raporların çeşitli formatlarda mail gönderilmesi
  tick3 Tedarikçi performansı değerlendirebilme imkanı sunmaktadır.
  tick3 Barkod okuyucular sayesinde malzeme refakat kartları oluşturulması ve bu kartların süreçlerinin izlenmesi.
  tick3 Muhasebe ve Finansal işlemler ile entegre çalışan yapıya sahip olması.
     

AXIOM ERP ' nin Sunduğu Modüllerden Bazı sektörel Çözümler:

Stok-Hizmet adımları sayesinde ise; Stoklara ait resimler ve format bağımsız dosyalar eklenebilir. Seri-Lot takibi yapılabilir, Fason ile ilişkilendirilebilir, Fiyat tanımlamaları yapılabilir, Sayım işlemi, Barkod etiketi oluşturma, Stok kritik seviye belirleme, Cari hesap ile çapraz referans oluşturma, Stok hareketleri, Stok virman işlemleri ve Maliyet hesaplama işlemleri yapılabilir. Hizmet vergi tipleri belirlenebilir, Stopaj tür kodları oluşturulabilir ve bu işlemlerde oluşan hareketler raporlanabilir.

            re

Dış Ticaret modülü ile, İthalat-İhracat irsaliyeleri ve faturaları düzenlenebilir. Bunun yanında kapsamlı intaç ve çeki listesi oluşturulabilir. İthalat-İhracat tanımlamalaarı yapılabilir.Format bağımsız dosyalar eklenebilir. Oluşan hareketler raporlanabilir.Serbest bölge işlemleri, son durumu ve hareketleri izlenebilir. İthalat hizmetleri sonrası oluşan fatura, kasa hizmet, banka hizmet ve gider dağıtımı yapılabilir.

            yt

Fason ve MRP modülü çözümleri sayesinde, üretimi zamanında tamamlamak için hangi malzemeden ne miktarda ve ne zaman elde edilmesi gerektiğini takip edebilirsiniz. Bu modülün amacı malzeme durumunu takip edip, stoklarda bulunup-bulunmadığı bilgisine ulaşmaktır. Üretim ve Satınalma yöneticilerine planlama konusunda yardımcı olur. MRP sonucunda; planlanan üretimleri zamanında bitirmek için gerekli hammaddeler kullanarak oluşturulan yarımamüllerin üretim emirleri ve parametrik olarak satınalma siparişi oluşur. Böylelikle doğru malzeme tipi ve miktarı ile doğru ürün üretimi sağlanırken zamandan tasarruf edip, gereksiz yarımamül üretimine veya gereksiz hammadde alımına engel olup, stok maliyetlerini de düşürürsünüz. Mail gönderme sayesinde de fason firma ile üretim planlarınızı takip edebilirsiniz. Üretim sürecindeki her girişin ve çıkışın Seri/Lot numarası ile oluşturulması ve bu Seri/Lot numarası ile takip edilmesi mümkündür. Satınalma ve Satış işlemlerinde de Seri/Lot numarası ile takip etmeyi sağlar. Seri/Lot bazında güncel miktar kontrolü yapılabilir. Parametrik olarak otomatik Seri/Lot numarası oluşturulabilir. Son kullanma tarihi ve üretim tarihi kontrolü yapılabilir.

            tty

Fason Modülü; Fasona gönderim ve Fasondan dönüş olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Fason işlemini yapacak olan firmaya yapılan çıkış işletmenizdeki envanterinizi eksiltmez sadece fason deposuna transfer gerçekleşir. Daha sonra fasondan geri dönen malzemenin girişi yapıldıkça gönderilen malzemelerin dönüşümü gerçekleşir. Böylelikle hangi fason işlem noktasında hangi malzemenin kaldığı izlenebilir. Fason irsaliyesi ile verilen malzemeler sistemden çıkmaz (sadece depolar arasında hareket görmüş olur) ve takip edilmeye devam edilir.

            ty

Kalite modülü olan AXIOM-QS çözümleri ile, Kalite modülünü oluşturan kalite belgeleri, kalite kontrol depoları tanımları, uygunsuzluk nedenleri, Ölçüm kontrol metodu, Numune talimatları, Stok kalite kontrol parametreleri ve genel kontrol karakteristikleri ile ilgili işlemlerin kayıtları yapılır. Bu modül, AXIOM ERP dışında başka bir döküman yönetim sistemine ihtiyaç olmadan, Dökümanların kalite fonksiyonları ve ürünler ile ilişkilendirilmesi otomatik şekilde yapılmaktadır. Sistemdeki belgelere erişim, paylaşım ve müdahale etme yetkiler ile sağlanmaktadır. Giriş Kalite kontrol kısmında Alım irsaliyesi baz alınarak gelen ürünün kalite kontrolü, Karakteristik-Process ölçüm değerleri onay durumu-numune işlemleri-uygunsuzluk durumunda yapılacaklar gibi birçok parameterik işlem ile değerlendirilir ve kayıt altına alınarak raporlanması yapılabilmektedir.Process kalite kontrol ve final kalite kontrol ile de ürünler değerlendirmeye alınır. Ayrıca, Satış irsaliyesi ile de irsaliyedeki stokların Final Kontrol Raporları müşterinize otomatik elektronik posta (e-mail) yolu ile iletilir.

            yyt

Alım-Satış modülü çözümleri ile, Talep-Teklif-Sipariş-İrsaliye-Fatura dönüşümleri yapılabilir. Tedarikçiler ve Potansiyel Tedarikçiler tanımlanabilir. Satış rotaları belirlenebilir.Nakliye şekilleri, Alım-Satış parametreleri oluşturulabilir. Alım-Satışta oluşan bütün hareketlerin detaylı raporları alınabilir. Tevkifat oranları belirlenip,perakende alım ve perakende satış fişleri sisteme işlenebilir.Satış süreçleri için müşteriye verilen tekliften başlanarak, Sipariş, Sevk Emri, İrsaliye ve Fatura işlemleri dönüşümü yapılarak takip edilebilir. Satınalma için ise departman bazlı alım talepleri sisteme girilir. Taleplerin onay duyumu ile Teklif-Sipariş-İrsaliye ve Fatura dönüşümleri pratik bir şekilde yönetilebilir.

            eew

__________________________________________________________________________________________

Ayrıca aşağıdaki ilave modüller ile de işletmelerde etkin ve kolay yönetilebilir bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı kurmak ve işletimini sağlamak mümkündür.

c
CRM Management (AXIOM-CRM)
dsd
İnsan Kaynakları - Eğitim (AXIOM-HR)
de
Bakım - Kalibrasyon (AXIOM-MC)
dee
Bütçe Yönetimi (AXIOM-BM)
de3
Maliyet Muhasebesi (AXIOM-CA)
de32
Fantom Stok İşlemleri
sw3
Öneri-Takip Sistemi (AXIOM-Idea)
34q
34a
KANBAN Tedarikçi Sipariş Yönetimi
34q
Üretimden Veri Toplama (AXIOM-ProDC)
54q
ITF-Süreç Yönetimi (AXIOM-WORKFLOW)