Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

 

                                                       Otomotiv   |  Makine   |   Tekstil   |  Gıda   |   Plastik  |  Kaplama   |   Zımpara  |  Hizmet  

 

Otomotiv Sektörü

AXIOM ERP ile otomotiv sektöründe uygulanan üretim yöntem ve teknolojilerinin dahil olduğu bütün üretim süreçlerine hakim olup, yönetmek mümkündür.

Özellikle ana sanayiden siparişlerin (ana sanayiye ait portaldan) otomatik aktarılmasıyla başlayan iş süreçleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ve kapasite planlaması gibi üretim sistemlerinde temel olarak anılan fonksiyonlar oldukça pratik bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda FORD, FIAT ( TOFAŞ, OTOKAR, TEMSA ) gibi ana sanayilerin yan sanayilerde kullanılan yazılımdan beklentileri karşılanmaktadır.

Büyük ve orta ölçekli işletmelerin üretim süreçlerine kolayca uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahip olan AXIOM ERP ile verimlilik kapasitenizi arttırabilir, stok maliyetlerinizi en aza indirebilir, kalite üretim ve zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, otomotiv sektörü sertifikasyonlarından olan ISO/TS 16949 sertifikasyonunun uygulama süreçleri, AXIOM'un bütün modülleri ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

AXIOM ERP ile Otomotiv Sektöründe başlıca şu çözümler bulunmaktadır:
  tick1 Ürünün girdiği bütün süreçlerde seri yada lot numarası ile izlenebilirlik sağlanıp, takibi kolayca yapılabilir.
  tick2 Üretimden veri toplama modülü sayesinde el terminali,kiosk ve barkod okuyucu gibi cihazlar ile anlık veri toplanabilir.
  tick3 İleri düzey planlama fonksiyonları ile MRP süreçlerinin daha kolay yönetilmesi mümkündür.
  tick5 Makinelerin periyodik (otonom) bakımlarının takibi, bakım fişlerinin ve arıza kayıtlarının takibi bakım modülü sayesinde yapılabilir.
  tick6 Ürün Ağaçlarındaa revizyon takibi yapılabilir.
  tick6 CATIA'dan otomatik Ürün Ağacı aktarımı yapılabilir.
  tick7 Etkin kalite kontrol adımı sayesinde üretim maliyetlerini ve kalitesizlik maliyetlerini tespit edip en aza indirgeyebilme imkanı sunmaktadır.

 

 

Bu çözümlerin dışında Otomotiv Sektörü aşağıdaki fonksiyonları da AXIOM ERP ile yönetebilir;

Cari modülü sayesinde Risk limiti belirleme, Stok fiyat listesi oluşturup cari hesap ile eşleştirebilme, Alt hesap tanımlayabilme, Plasiyer tanımı, Ödeme şekilleri belirleyebilme, Hareket raporlarını izleyip mail gönderebilme, Tiplere ve daha birçok kritere göre müşteri gruplayabilmenin yanında kapanmayan cari hesaplar ve iade işleme işlemleri oldukça kolaydır.

            

Stok-Hizmet adımları sayesinde ise; Stoklara ait resimler ve format bağımsız dosyalar eklenebilir. Seri-Lot takibi yapılabilir, Fason ile ilişkilendirilebilir, Fiyat tanımlamaları yapılabilir, Sayım işlemi, Barkod etiketi oluşturma, Stok kritik seviye belirleme, Cari hesap ile çapraz referans oluşturma, Stok hareketleri, Stok virman işlemleri ve Maliyet hesaplama işlemleri yapılabilir. Hizmet kavramı ile Stok dışında işletmelerdeki Gelir- Gider kalemlerinin kodlanması özellikle Gider kalemlerinin sınıflandırılması yapılabilir. Hizmet vergi tipleri belirlenebilir, Stopaj tür kodları oluşturulabilir ve bu işlemlerde oluşan hareketler raporlanabilir.

            

Dış Ticaret modülü ile, İthalat-İhracat irsaliyeleri ve faturaları düzenlenebilir. Bunun yanında kapsamlı intaç ve çeki listesi oluşturulabilir. İthalat-İhracat tanımlamalaarı yapılabilir.Format bağımsız dosyalar eklenebilir. Oluşan hareketler raporlanabilir.Serbest bölge işlemleri, son durumu ve hareketleri izlenebilir. İthalat hizmetleri sonrası oluşan fatura, kasa hizmet, banka hizmet ve gider dağıtımı yapılabilir.

            

Fason ve MRP modülü çözümleri sayesinde, üretimi zamanında tamamlamak için hangi malzemeden ne miktarda ve ne zaman elde edilmesi gerektiğini takip edebilirsiniz. Bu modülün amacı malzeme durumunu takip edip, stoklarda bulunup-bulunmadığı bilgisine ulaşmaktır. Üretim ve Satınalma yöneticilerine planlama konusunda yardımcı olur. MRP sonucunda; planlanan üretimleri zamanında bitirmek için gerekli hammaddeler kullanarak oluşturulan yarımamüllerin üretim emirleri ve parametrik olarak satınalma siparişi oluşur. Böylelikle doğru malzeme tipi ve miktarı ile doğru ürün üretimi sağlanırken zamandan tasarruf edip, gereksiz yarımamül üretimine veya gereksiz hammadde alımına engel olup, stok maliyetlerini de düşürürsünüz. Mail gönderme sayesinde de fason firma ile üretim planlarınızı takip edebilirsiniz. Üretim sürecindeki her girişin ve çıkışın Seri/Lot numarası ile oluşturulması ve bu Seri/Lot numarası ile takip edilmesi mümkündür. Satınalma ve Satış işlemlerinde de Seri/Lot numarası ile takip etmeyi sağlar. Seri/Lot bazında güncel miktar kontrolü yapılabilir. Parametrik olarak otomatik Seri/Lot numarası oluşturulabilir. Son kullanma tarihi ve üretim tarihi kontrolü yapılabilir.

            

Fason Modülü; Fasona gönderim ve Fasondan dönüş olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Fason işlemini yapacak olan firmaya yapılan çıkış işletmenizdeki envanterinizi eksiltmez sadece fason deposuna transfer gerçekleşir. Daha sonra fasondan geri dönen malzemenin girişi yapıldıkça gönderilen malzemelerin dönüşümü gerçekleşir. Böylelikle hangi fason işlem noktasında hangi malzemenin kaldığı izlenebilir. Fason irsaliyesi ile verilen malzemeler sistemden çıkmaz (sadece depolar arasında hareket görmüş olur) ve takip edilmeye devam edilir.

            

Kalite modülü olan AXIOM-QS çözümleri ile, Kalite modülünü oluşturan kalite belgeleri, kalite kontrol depoları tanımları, uygunsuzluk nedenleri, Ölçüm kontrol metodu, Numune talimatları, Stok kalite kontrol parametreleri ve genel kontrol karakteristikleri ile ilgili işlemlerin kayıtları yapılır. Bu modül, AXIOM ERP dışında başka bir döküman yönetim sistemine ihtiyaç olmadan, Dökümanların kalite fonksiyonları ve ürünler ile ilişkilendirilmesi otomatik şekilde yapılmaktadır.

Sistemdeki belgelere erişim, paylaşım ve müdahale etme yetkiler ile sağlanmaktadır. Giriş Kalite kontrol kısmında Alım irsaliyesi baz alınarak gelen ürünün kalite kontrolü, Karakteristik-Process ölçüm değerleri onay durumu-numune işlemleri-uygunsuzluk durumunda yapılacaklar gibi birçok parameterik işlem ile değerlendirilir ve kayıt altına alınarak raporlanması yapılabilmektedir.Process kalite kontrol ve final kalite kontrol ile de ürünler değerlendirmeye alınır. Ayrıca, Satış irsaliyesi ile de irsaliyedeki stokların Final Kontrol Raporları İrsaliyede belirtilen firmaya otomatik elektronik posta (e-mail) yolu ile iletilir.

            

__________________________________________________________________________________________

Ayrıca aşağıdaki ilave modüller ile de işletmelerde etkin ve kolay yönetilebilir bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı kurmak ve işletimini sağlamak mümkündür.

c
CRM Management (AXIOM-CRM)
İnsan Kaynakları - Eğitim (AXIOM-HR)
de
Bakım - Kalibrasyon (AXIOM-MC)
dee
Bütçe Yönetimi (AXIOM-BM)
de3
Maliyet Muhasebesi (AXIOM-CA)
de32
Fantom Stok İşlemleri
de321
CATIA'dan Ürün Ağacı aktarımı
sw3
Öneri-Takip Sistemi (AXIOM-Idea)
34q
34a
KANBAN Tedarikçi Sipariş Yönetimi
34q
Üretimden Veri Toplama (AXIOM-ProDC)
54q
ITF-Süreç Yönetimi (AXIOM-WORKFLOW)