Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

  AXIOM ERP FULL

Cari modülü sayesinde Risk limiti belirleme, Stok fiyat listesi oluşturup cari hesap ile eşleştirebilme, Alt hesap tanımlayabilme, Plasiyer tanımı, Ödeme şekilleri belirleyebilme, Hareket raporlarını izleyip mail gönderebilme, Tiplere ve daha birçok kritere göre müşteri gruplayabilmenin yanında kapanmayan cari hesaplar ve iade işleme işlemleri oldukça kolaydır.

f

_______________________________________________________________________________

Stok-Hizmet adımları sayesinde ise; Stoklara ait resimler ve format bağımsız dosyalar eklenebilir. Seri-Lot takibi yapılabilir, Fason ile ilişkilendirilebilir, Fiyat tanımlamaları yapılabilir, Sayım işlemi, Barkod etiketi oluşturma, Stok kritik seviye belirleme, Cari hesap ile çapraz referans oluşturma, Stok hareketleri, Stok virman işlemleri ve Maliyet hesaplama işlemleri yapılabilir. Hizmet vergi tipleri belirlenebilir, Stopaj tür kodları oluşturulabilir ve bu işlemlerde oluşan hareketler raporlanabilir.

h

_______________________________________________________________________________

Alım-Satış modülü çözümleri ile, Talep-Teklif-Sipariş-İrsaliye-Fatura dönüşümleri yapılabilir. Tedarikçiler ve Potansiyel Tedarikçiler tanımlanabilir. Satış rotaları belirlenebilir.Nakliye şekilleri, Alım-Satış parametreleri oluşturulabilir. Alım-Satışta oluşan bütün hareketlerin detaylı raporları alınabilir. Tevkifat oranları belirlenip,perakende alım ve perakende satış fişleri sisteme işlenebilir.Satış süreçleri için müşteriye verilen tekliften başlanarak, Sipariş, Sevk Emri, İrsaliye ve Fatura işlemleri dönüşümü yapılarak takip edilebilir. Satınalma için ise departman bazlı alım talepleri sisteme girilir. Taleplerin onay duyumu ile Teklif-Sipariş-İrsaliye ve Fatura dönüşümleri pratik bir şekilde yönetilebilir.

de

_______________________________________________________________________________

Finans Uygulamaları çözümleri sayesinde; Banka tanımlama, EFT / Havale, Virman gibi işlemler yapılabilir. Fatura ve Cari Hesap bazında finansal hareketler raporlanabilir. Çek / Senet ve Teminatların kayda alınması ve son durum raporlarının izlenmesi kolayca yapılabilir. Detaylı akreditif hareketleri ve ödemeleri izlenebilir. Ayrıca şirket kredi kartları ile yapılan harcamalar takip edilirken, şirket bünyesindeki POS cihazlarından yapılan kredi kartlı, satışlar ve nakde dönüşümleri takip edilebilir.

d

_______________________________________________________________________________

Genel Muhasebe Modülü ile, Standart muhasebe ve fiş işlemlerine ek olarak stoklar, cariler ve finans fonksiyonları ile entegrasyonu parametrik olarak belirleyebilme, sorgulama ve rapor döküm işlemleri yapılabilir. Ayrıca, raporları ve mutabakat mektuplarını müşterilerinize mail atılabilirsiniz.

a

_______________________________________________________________________________

Dış Ticaret modülü ile, İthalat-İhracat irsaliyeleri ve faturaları düzenlenebilir. Bunun yanında kapsamlı intaç ve çeki listesi oluşturulabilir. İthalat-İhracat tanımlamalaarı yapılabilir.Format bağımsız dosyalar eklenebilir. Oluşan hareketler raporlanabilir.Serbest bölge işlemleri, son durumu ve hareketleri izlenebilir. İthalat hizmetleri sonrası oluşan fatura, kasa hizmet, banka hizmet ve gider dağıtımı yapılabilir.

g

_______________________________________________________________________________

Üretim Yönetimi Modülü; sayesinde üretimi çeşidi gözetmeksizin, üretim için ihtiyaç duyulan gereksinimleri, beklentilerinizin ötesinde karşılar ve üretim süreçlerinize tam anlamıyla hakim olmanıza yardımcı olur. Üretim Yönetimi Modülü ile, hurdalarınızı, firelerinizi, karmaşık ürün ağaçlarınızı basitçe oluşturmayı, kullanım alternatifleri ve iş emirlerinizi kapsayan bütün işlemleri tümleşik bir sistemde izleyip, yönetebilirsiniz.

Bu modül ile, siparişe göre üretim, detaydan çoklu ürün üretimi (ters üretim),özel üretim gibi farklı üretim şekillerini gerçekleştirebilirsiniz.

Üretimde meydana gelen veriler ile sistem dahilinde envanter hareketleri gerçekleştirebilir, operasyon sürelerine müdahale edebilir, kalite yönetim süreçlerini değerlendirebilirsiniz. MRP ile meydana gelen üretim planlarından otomatik ya da manuel iş emri oluşturabilir, iş emri açılınca malzemelerin kontrollerini gerçekleştirebilir, isteğe bağlı olarak dokunmatik ekranlar (kiosk) ya da el terminali ile iş emirleri operasyonları gerçeklenebilir. Ayrıca, toplu operasyon gerçekleyebilirsiniz ve MRP rezervasyon fişleri ile, ihtiyacınız olan malzemeleri rezerve edebilirsiniz.

_______________________________________________________________________________

Fason Modülü; Fasona gönderim ve Fasondan dönüş olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Fason işlemini yapacak olan firmaya yapılan çıkış işletmenizdeki envanterinizi eksiltmez sadece fason deposuna transfer gerçekleşir. Daha sonra fasondan geri dönen malzemenin girişi yapıldıkça gönderilen malzemelerin dönüşümü gerçekleşir. Böylelikle hangi fason işlem noktasında hangi malzemenin kaldığı izlenebilir. Fason irsaliyesi ile verilen malzemeler sistemden çıkmaz (sadece depolar arasında hareket görmüş olur) ve takip edilmeye devam edilir.

dsa

_______________________________________________________________________________

Maliyet Muhasebesi Modülü; Bu modülde öncelikle dağıtım anahtarları, İşçilik ve Genel üretim ortak giderleri, Dağıtılmış giderler tanımlanarak ilgili muhasebe hesap planı ile ilişkilendirilir. Seçilen döneme göre işçilik ve genel üretim giderleri ile dağıtılan giderler tek tuş yardımı ile hesaplanır. Dağıtılan giderler, ait oldukları dönem ve tutar bilgileri görüntülenip, maliyet hesap dökümü oluşturulur ve raporlar alınabilir.

                  gt

Elektrik faturalarını, Makinelerin kullanım sürelerine göre üretim maaliyetlerini hesaplayabilirsiniz.Sınırsız sayıda üretim maaliyetlerine dağılacak genel gider hesabı tanımlayabilirsiniz. Esnek bir şekilde maliyet muhasebesi periyodu seçebilirsiniz.

_______________________________________________________________________________

Üretim Veri Toplama Modülü; AXIOM ERP Ana sanayi aktarımı firmaların portallarındaki sipariş aktarımı ve gönderilen irsaliyenin otomatik aktarımı için kullanılır. Ford (FOSN) veTOFAŞ İrsaliye aktarımı imkanı sağlamaktadır.

df fd

Dokunmatik operasyon gerçekleme üretim hattından çıkan verilerin anlık olarak alınmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Üretime başlanmadan önce programın arabirimine yapılacak operasyonlar girilir. Bu esnada sistem saati Operasyon başlangıcı olarak alınır. Üretim yapıldıktan sonra Üretimin bitiş parametreleri girilir (Adet,Personel,Miktar vs.) Program tarafından başka bir veri girilmesine gerek kalmadan Operasyon otomatik olarak tamamlanır. Anlık veri toplama sayesinde Operasyon süreçleri daha iyi takip edilip, ürünün üretim süresi gibi bilgiler elde edilir.

Sahada soğuk satış (sipariş toplama), sıcak satış (anında fatura kesme) veya dağıtım yapan şirketlerin tüm iş süreçlerine hakim olabilecekleri sistemdir. Pratik ve kolay kullanımı ile iş yükünüzü azaltır ve zaman kazanmanıza yardımcı olur. Stok takibi, Dağıtım planlama, Sevkiyat ve Faturalama süreçlerinizde destek sağlar. el terminali ve kiosk gibi veri toplama cihazları ile üretimde topladığınız verileri AXIOM ERP aracılığı ile aktarmak mümkündür. Aktarımın ne sıklıkta (saat,gün,hafta) olacağı sizin tarafınızdan belirlenir.

_______________________________________________________________________________

Kalite Modülü; Kalite modülünün ana yapısını oluşturan Kalite belgeleri, Kalite kontrol depoları tanımları, uygunsuzluk nedenleri, Ölçüm kontrol metodu, Numune talimatları, Stok kalite kontrol parametreleri ve genel kontrol karakteristikleri ile ilgili işlemlerin kayıtları yapılır. Bu modül AXIOM ERP dışında başka bir döküman yönetim sistemine ihtiyaç olmadan, Dökümanların kalite fonksiyonları ve ürünler ile ilişkilendirilmesi otomatik şekilde yapılmaktadır. Sistemdeki belgelere erişim, paylaşım ve müdahale etme yetkiler ile sağlanmaktadır.

gfr

Giriş Kalite Kontrol kısmında Alım İrsaliyesi baz alınarak gelen ürünün kalite kontrolü, karakteristik-process ölçüm değerleri onay durumu-numune işlemleri-Uygunsuzluk durumunda yapılacaklar gibi birçok parametrik işlem ile değerlendirilir ve kayıt altına alınarak raporlaması yapılabilmektedir.Process Kalite Kontrol ve Final Kalite Kontrol ile de ürünler değerlendirmeye alınır. Ayrıca, Satış İrsaliyesi ile de İrsaliyedeki stokların Final Kontrol Raporları müşterinize otomatik elektronik posta (e-mail) yolu ile iletilir.

_______________________________________________________________________________

Bakım-Kalibrasyon Modülü; Makine,Kalıp-Aparat,Cihaz,Periyod ve kart tanımları başlıkları altında geniş bir tanımlama imkanı sunan AXIOM ERP, bakım modülü ile periyodik (otonom) kontroller çizelgelenir ve bu periyodik bakımların gerçekleşme kayıtları girilir.Oluşturulan arıza talepleri değerlendirilip giderilen arızaların fişleri oluşturulur. Sistem otonom kontrollerde ve arıza bakımlarında oluşan operasyonlar ve değişen malzemelerin analizlerini oluşturarak makineler, cihazlar, kalıplar ile ilgili alınacak kararlarda yöneticilere ve yetkililere yol gösterir. Ayrıca periyodik bakımlara yönelik talep fişleri otomatik açılır.

jki

Kalibrasyon işlemlerinde cihaz bilgileri, kalibrasyon yeri, tarihi, yapan kişi, ölçüm aralığı, hassasiyet ve görünüş kontrolleri gibi bilgiler kayıt altına alınır.Mevcut kalibrasyon sertifikaları sisteme girilerek izleme olanağı sağlanır. AXIOM ERP' nin diğer modülleri ile bütünleşik olarak çalışır.Otonom bakım işlemlerinin planlanmasını ve daha kolay izlenmesini sağlar.Bakım-Onarım işlemlerinin gerçekleşmeleri ile ilgili çözümleri geniş rapor kapasitesi ile sunar.Arıza-Bakım işlemleriyle ilgili fişlerin denetimli bir şekilde sistemde oluşturulmasını sağlar.

_______________________________________________________________________________

Bütçe Yönetimi Modülü; İşletmenizde hangi departman ne kadar harcama yapmış, departman bazında kimler ne için masraf yapmış bilgilerine ulaşmak veya harcamalar öncesinde kontrollü gitmek AXIOM ERP'nin Bütçe Yönetimi modülü ile mümkündür. Bütçe giderleri işletmenin satın alma sürecinde kontrol edilebildiği gibi,dönem sonunda da gerçekleşen harcamalar ile de eşleştirilebilir.

weert

Bütçe Yönetimi Modülü; AXIOM ERP sistemine entegre biçimde çalışmaktadır.Sunduğu kullanımı kolay bütçe hazırlama uygulamaları ile stratejik ve taktiksel planlarınızı geliştirmenizde yardımcı olur.

_______________________________________________________________________________

İnsan Kaynakları-Eğitim Modülü; Aday personellerin, Personel taleplerinin kayıt altına alınması imkanı sağlarken, bu kayıtların personel girişine dönüşümü de yapılabilir ve özlük bilgileri aktarılabilir. Yasal izin parametreleri çerçevesinde, personele ilişkin kullanılan izinler kayıt altına alınabilir. Dış görev adı altında oluşan işlemlerin harcırah tutarı, görev tanımı, tarih gibi bilgilerin izlenmesi için kullanımı kolay işlevler vardır. Fazla mesai talepleri ve tanımları sisteme işlenebilir. Kart okutmama sebepleri de bu modül altında takip edilebilir.

ghjfd

Eğitim ve oryantasyon tanımları oluşturarak, eğitim alacak personel ile ilişkilendirilebilir. Eğitim talepleri değerlendirmeye alınarak onay/red işlemi gerçekleştirilebilir. Bu oluşturulan eğitim planları ile yıllık eğitim planının bilgileri ortaya çıkar ve kayıt altına alınabilir. Polivalans (Çok İşlevsellik) adı altında birden çok görev için eğitilen personelin aldığı eğitim ve yetkinlik oranları ile ilgili işlemler kaydedilerek, istendiğinde görüntülenebilir.

Ayrıca Denetçi nitelikli personeller ve yetkinlikleri de IK modülünden takip edilebilir. Departman,Görev, kısım ve iş tanımları oluşturularak insan kaynakları modülünde çeşitli yerlerde kullanılabilir.

_______________________________________________________________________________

İK-Öneri Takip Sistemi Modülü;

             tr

Birçok firmada, işgörenlere verilen önemi göstermek için kurulan öneri sistemi, günümüzde fikirlerin rekabet ettiği bir ortama dönüştü. Firmalar çalışanları motive etmek için değil,gerçekten fikirlerinin işe yaradığını gördüklerin için Öneri Taip Sistemlerini tercih ediyorlar. İşgörenlerin sunduğu öneriler süreçleri iyileştirmenin yanında yenilikçilikte getiriyor ve verimlilik, kalite, müşteri memnuniyetini arttırıyor. Üstelik zaman ve maliyet kazançları da yine işgörenlerin sunduğu öneriler sonucu elde edilebiliyor.

Toyota 1951 yılında öneri sistemi uygulamalarına başladı.1986 yılından bu yana 200bin işgöreninden toplamda 16,2milyon öneri aldı. İşgörenler %98 gibi yüksek bir oranla öneri sistemine katılmışlardır. Tüm şirket çalışanlarından fikirler gelmiştir.

Ne işe yarar / Nerede Kullanılır ?

Öneri Sistemi doğru ve verimli kullanıldığında küçük önerilerden büyük tasarruflar ve kazançlar elde edilebilir.

Öneri sistemi ile firmalar, işgörenlerin fikirlerinden faydalanarak işletme, üretim, lojistik maliyetlerini indirgeme, kaliteyi yükseltme, iş güvenliği konusunda gelişim sağlama imkanı bulurlar. Diğer bir kazanım ise işgörenlerin iş ortamındaki rekabete hazırlanması firmanın misyonuna uygun eğitim ve kabiliyetlerle donatılmasıdır. Öneri takip sistemi kullanılan firmalarda, işgörenler fikirlerini üst yönetime iletme imkanı bulmakta ve işgörenlerin yaptıkları işi iyileştirme konusunda kendilerine fırsat verilmektedir. Bu da işgörenlerin performansında artışa ve şirkete olan örgütsel bağlılıklarının artmasına yardımcı olur.

Nasıl Uygulanır ?

Öneri Takip Sisteminin uygulanmasındaki temel amaç iişgörenlerin fikirlerini iletebileceği ve fikirler değerlendirilerek, uygulamaya geçirileceği bir yapının kurulmasıdır.

1) Fikirlerin sunulması:

İşgörenlerden kolay ve etkin bir yöntemle öneri fikirlerinin alınması gerekir. En geçerli yöntem önerilerin formlara yazılması ve bir takım bölümlerde yer alan öneri kutularına atılması ya da yöneticilere, var ise Kaizen ofisine teslim edilmesidir. İşgörenler fikirlerinin doğru kişilere ve güvenli bir şekilde iletileceğinden emin olmalıdır.

2) Fikirlerin değerlendirilmesi:

Toplanan fikirler bir takım kriterlere göre değerlendirilir. Bunun için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. İşgören yöneticisinin ya da Kaizen Ofisinin gelen önerileri değerlendirmesi, oluşturulacak bir değerleme ekibinin önerileri değerlendirmesi bu yöntemlerden birkaçıdır. Bu değerleme sürecinde en önemli kısım, değerlemenin tarafsız, adil ve teknik yönden güçlü olmasıdır.

3) Fikirlerin uygulanması:

Alınan ve değerlenen fikirlerden, hayata geçirilmesine karar verilen fikirler uygulamaya alınır. Uygulanan yöntemler önerinin çeşidine göre farklılık gösterir. Uygulanması zaman almayan ve kolay olan fikirler (iyileştirme önerileri) ilgili birim veya öneri sahibi tarafından uygulamaya geçilir. Fakat, birden fazla birimi ilgilendiren, uygulaması zaman alan, ekip çalışması gerektiren öneriler için bir Kaizen grubu kurulur ve Kaizen uygulamasının adımları izlenerek gerçekleştirilir. Öneri sahibinin, öneri uygulamasında yer almasına özen gösterilir. Fikirlerin uygulanması ve sonrasında da devam ettirilmesi sistemin devamlılığı açısından çok önemlidir.

Öneri takip sisteminin başarılı bir şekilde işlemesi için dikkat edilmesi gerekenler:

rtt Yönetimin desteği, takibi ve kararlılığı,
rt Önerilerin kolay yöntemlerle ve güvenilir biçimde alınması,
r Sistemin gerçek amacı işi en iyi bilenin öneride bulunmasını sağlamakla birlikte, işgörenin yaptığı iş dışında diğer konularda da fikir vermesine imkan sağlandığı bir sistemin işleyişe geçmesi,
g Önerileri önemli veya önemsiz diye ayırmadan hepsinin değerlendirmeye alınması,
l Önerilerin değerlendirilmesinin hızlı bir şekilde ve belli normlara göre yapılması,
o Teorik ve ayrıntılı bilgiden kaçınarak, daha çok uygulamaya yönelik ve değişik bakış açıları kazandırmaya yönelik eğitim programı,
e Ekip içi iletişimin yüksek tutulması ve ekip üyelerinin birbirini iyi tanımasının sağlanması,
t Ödüllendirme sistemi uygulanıyorsa, motivasyonu düşürmemek adına ödüllendirmenin zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.

 

 

    ÜRÜNLERİMİZ