Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

  AXIOM TİCARİ EK MODÜLLER

Genel Muhasebe Modülü ile, Standart muhasebe ve fiş işlemlerine ek olarak stoklar, cariler ve finans fonksiyonları ile entegrasyonu parametrik olarak belirleyebilme, sorgulama ve rapor döküm işlemleri yapılabilir. Ayrıca, raporları ve mutabakat mektuplarını müşterilerinize mail atılabilirsiniz.

a

_______________________________________________________________________________

Dış Ticaret modülü ile, İthalat-İhracat irsaliyeleri ve faturaları düzenlenebilir. Bunun yanında kapsamlı intaç ve çeki listesi oluşturulabilir. İthalat-İhracat tanımlamalaarı yapılabilir.Format bağımsız dosyalar eklenebilir. Oluşan hareketler raporlanabilir.Serbest bölge işlemleri, son durumu ve hareketleri izlenebilir. İthalat hizmetleri sonrası oluşan fatura, kasa hizmet, banka hizmet ve gider dağıtımı yapılabilir.

g

_______________________________________________________________________________

Fason Modülü; Fasona gönderim ve Fasondan dönüş olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Fason işlemini yapacak olan firmaya yapılan çıkış işletmenizdeki envanterinizi eksiltmez sadece fason deposuna transfer gerçekleşir. Daha sonra fasondan geri dönen malzemenin girişi yapıldıkça gönderilen malzemelerin dönüşümü gerçekleşir. Böylelikle hangi fason işlem noktasında hangi malzemenin kaldığı izlenebilir. Fason irsaliyesi ile verilen malzemeler sistemden çıkmaz (sadece depolar arasında hareket görmüş olur) ve takip edilmeye devam edilir.

dsa

_______________________________________________________________________________

Akreditif İşlemleri ve Teminatlar ek bileşenler olarak, isteğe bağlı programa dahil edilmektedir.

_______________________________________________________________________________

Toplu Satış Modülü; Toplu satışlardan gerçekleşen işlemlerin takip edildiği, Faturalarının toplu şekilde kesilmesi sonucu, kullanıcıya zaman kazandıran bir uygulamadır.

_______________________________________________________________________________

CRM Modülü (Müşteri İlişkileri Yönetimi); sayesinde mevcut ve potansiyel müşterilerinizin bütün bilgilerine erişebilirsiniz, bu sayede müşterilerinizi daha iyi tanımlayabilirsiniz. Siparişler, Teklifler, Satış fırsatları, Geçmiş kayıtları, Müşterilerinizin faaliyetleri, Yetkili kişiler, Adres bilgileri ve Satış öncesi süreçleri kolaylıkla izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Potansiyel Müşteriler ve Tedarikçiler gibi kayıt altında tutulan tüm kayıtların firmanız ile yaptığı iletişim ayrıntılarını yönetebilir, değerlendirebilir ve raporlayabilirsiniz. Ayrıca, potansiyel müşterilerinizi tek tuş yardımı ile gerçek müşteri kayıtlarına aktarabilirsiniz. İşletmenize Müşteri odaklı çözümler sunan AXIOM CRM ile müşterilerinizin kayıtlarına fotoğraf, firma logosu, format bağımsız dökümanlar gibi birçok bilgisini ekleyebilirsiniz.

 

    ÜRÜNLERİMİZ