Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

  PARDEM KANBAN TEDARİKÇİ SİPARİŞ YÖNETİMİ

                    

Kanban Sistemi bir üretim çizelgeleme ve envanter kontrol sistemidir. Bir işin akışını görsel olarak izlemek, organize etmek ve o işi tamamlamak için kullanılan, Japonca'dan gelmiş, bu dildeki anlamı "Kart" olan bir araçtır.

İşletmenin işleyen her prosesinde ve işletmeler arasında gerekli zamanda, gerekli ürünün üretimini, gerekli miktarda uyumlu olarak kontrol eden bilgi sistemidir. Genellikle, şeffaf plastik bir zarfa koyulmuş dikdörtgen bir karttır. İçerdiği bilgiler ise;

         Kullanıldığı yer, o Kanban numarası,
        f Parça numarası, q Parça sayısı,
        g Parça adı, o Kanban'ın koyulduğu kutunun kod numarası,
        k Parçanın tanımı, c Teslim edilecek iş istasyonunun yeri,

Kanban Adımları

gf Yapılan işin tanımlanması ve iş akışının belirlenmesi, görsel hale getirilmesi
Yapılan işin veya verilen hizmetin başlangıcından bitimine kadarki sürenin iş akışının belirlenmesi.
İşin tanımını belirleyen en önemli 3 parametre;
                        sa İşe ait talep     asd Üretilen değer     asd İşin akışı
Oluşturulan iş tanımının iyileştirmeler için alınması gereken değişiklik kararlarının oluşturulmasına ve bu kararların sisteminiz için ne ifade ettiğine dair gerekli bilgiyi sağlaması.
 
sd Yapılacak iş miktarına limitler belirlenmesi
Her bir adımda en fazla ne kadar işin yapılacağının belirlenmesi.
Limit belirleme parametreleri;
                       sa Ekibin kapasitesi             sa Yapılacak işin niteliği
Yapılacak işin, ekibin kapasitesine göre limitlendirilmesi. Ekibin iş yükünün mantıklı ve adil bir şekilde dağıtılması. Bu limitleme sayesinde iş akışında tıkanan ve geç kalmalara sebep olan noktalar belirlenebilir.
 
sd Yapılacak işlerin önceliklerinin (priorities) belirlenmesi
Henüz yapılmayan işlerin önceliklerinin ve birbiri arasındaki bağlantıların belirlenmesi.
 
sd Yapılan işlerin çekilmesi (pull)
İş akışının bir aşamasında tanımlanan bitmiş işlerin diğer aşamaya aktarılması
 
sd Ölçüm yapılması ve yapılan ölçümlerin iyileştirmelerde kullanılması
Ölçümlerin amacı performans sorunlarını belirlemektir. Bu sorunları aşağıdaki sorular yardımı ile belirleyebilirsiniz:
       sa Tıkanma noktaları nereler ?     sa İsraflar neler ?     sa Değişkenler neler ?
Ölçümler sayesinde; çalışanlar ve yöneticiler sorunlu kısımları birlikte belirler ve geri besleme (feedback) sağlar. Böylelikle, sorunun gerçek sebebi belirlenir ve iyileştirmeler için ön değer elde edilmiş olunur.

 

    ÜRÜNLERİMİZ