Axiom ERP Broşür Facebook Twitter         

  PARDEM WORK FLOW SÜREÇ YÖNETİMİ SİSTEMİ

    

Süreçlerinizi en baştan en sona kadar, etkin ve güvenli bir şekilde yönetmeniz için tasarlandı. Küreselleşen iş dünyasında rakipleriniz ile aranızda fark yaratarak rekabet ortamında sizi üst sıralara taşıyacak ve süreçlerinizin hızını arttıracak PARDEM WORKFLOW ile zaman kayıplarına ve diğer israflara dur deyin !

Bilginin doğru ve eksiksiz bir şekilde süreçler arası aktarılmasını ve işlem görmesini sağlamaktadır.AXIOM ERP' nin entegre yapısı sayesinde birçok modül ile süreçleri birleştirip tek bir akış planı haline getirebilirsiniz. İsterseniz tek başına, isterseniz entegre bir şekilde sistemler arası kullanabilirsiniz.

Süreçlerin Oluşturulması

gf Sürecin tanımlanması
kfg Süreç sınırlarının ve etkileşim noktalarının belirlenmesi
plo Süreç sahibinin belirlenmesi
oyu Süreç için gerekli kaynakların ve ekibin belirlenmesi
swa Süreç kontrol kriteri ve metodlarının belirlenmesi (Süreç performansına yönelik)
okuy Süreçlerin dökümantasyonu
sd Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi
bgets Süreçlerin iyileştirilmesi

Süreç Yönetimi Nedir ?

Tüm sistem süreçleri için standart sistem geliştirme yöntemlerinin, araçlarının, tedariklerinin ve teknolojilerinin planlanması, seçimi ve istikrarlı bir şekilde uygulanıp, sürecin her aşamasının izlenebilmesi.

Süreç Yönetiminin 7 Aşaması:

PARDEM WORKFLOW Çözümleri:

bgets Müşterilere daha iyi hizmet sunmakta ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır.
bgets Zaman ve diğer kaynaklar etkin ve verimli kullanılmaktadır.
bgets Süreçte değer yaratmayan gereksiz faaliyetler ve tekrarlar elenmektedir.
bgets Fayda-Maliyet analizini ve performans izlemeyi kolaylaştırmaktadır.
bgets Bilgiye daha kolay ulaşmaya ve verilere dayalı karar almaya olanak vermektedir.
bgets Sürekli iyileştirmeye yönelik uygulamalarınızı kolaylaştırmaktadır.

 

 

    ÜRÜNLERİMİZ